Uncategorized

Begreppsförvirring och nyspråk

Det viktigaste medlet för kommunikation som människan konstruerat är språket. Vi använder det varje dag för att förmedla vad vi tänker. Visst är det fantastiskt egentligen? Att arbiträra läten formade av våra strupar alternativt tecken på ett papper kan förmedla något som tidigare bara fanns formulerat bakom våra skallben. Men det finns också negativa sidor med språket. Det kan användas som maktmedel för att styra eller vilseleda människor. Då språket är en abstraktion det vill säga någonting “begreppsligt” eller “tankemässigt” är det viktigt att använda det med respekt för att undvika att missförstå varandra. I egenskap av objektivist anser jag att språket är (mycket enkelt formulerat) det verktyg som sammankopplar det abstrakta med det konkreta. Språket existerar inte i sig självt utan är beroende av att vi kommer överens om vad ordet för en “stol” är eller någonting annat som befinner sig i verkligheten. Med det sagt betyder det INTE och jag kan inte vara nog tydlig här att språket är något sorts bevis för relativism. En stol är en stol, ett bord är ett bord och vi, genom vår förmåga att abstrahera, kan koppla samman den faktiska (eller fysiska) stolen med ljudet för ordet stol.

Dessvärre finns det vissa politiska krafter som försöker använda språket för att härska och dominera. Dessa grupperingar ser inte språket som en förlängning av verkligheten. Utan de ser språket som en skapare av den! De utnyttjar språket genom att hitta på begrepp utan förankring i verkligheten för att sedan hävda att dessa begrepp visst återspeglar den. Ett exempel är den struktur som vissa kallar för patriarkatet eller könsmaktsordningen där många förespråkare för begreppet hävdar att män (i Sverige) står över kvinnor genom sin blotta existens och systematiskt förtrycker kvinnor. Antingen har dessa människor en väldigt konstig definition av förtryck eller så har de inte alls reflekterat över hur verkligheten faktiskt ser ut innan de använde sig av begreppet. Eftersom definitionen av ett patriarkat inte är tydlig och inte heller har någon förankring i den konkreta verkligheten öppnar man upp för att skapa ad hoc-hypoteser som följer av “abstraktionen”. Detta görs frekvent för att genom ett rent politiskt spel skaffa sig fördelar i livet med uppbackning av våldsmonopolet.

Inom den politiska sfären har dessa politiska grupper kommit så långt att deras kärna har slutat att kritiseras. Vi sitter istället och babblar om frågor som ligger långt bort från var den faktiska kritiken eller det faktiska samtalet bör ligga. Vi ska egentligen inte prata om fjantiga felkonstruerade begrepp såsom “mansplaining” eller “intersektionella perspektiv” eller argumentera mot srtukturpyramider baserade på postmodernistisk filosofi. Vi ska angripa den nyspråksskapande, begreppsförvirrande filosofins kärna, dess axiom, och dess bas för vetenskapligt tänkande. Bara då kan vi bli av med nyspråket för gott och börja prata med varandra med den intellektuella hedern i behåll.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s